Öt elem karakterek

Az ősi kínai kultúráról tudni kell, hogy megfigyelésen alapszik igyekszik nagyon egyszerűnek lenni, érthetőnek és észben tarthatónak. Nem bizonyít semmit, nem gyárt bizonyító vagy tagadó elméleteket. A hagyományos sumer oktató-nevelő történetek struktúrájára épül, népmese jellegű. Így volt képes a legegyszerűbb ember is megérteni, észben tartani és továbbadni fiatalabb generációknak. Időben e tudás alapja a valamikori sumer időkből származik, de fizikailag nem sumer területről. Az élet fraktál természetéből indult ki.

A négy évszakból indult. Megfigyelte a párhuzamot az évszakok, a napszakok és az emberi élet között. Megfigyelte és következtetéseket vont le. Valamennyi élő (ember, állat, növény, kristály) besorolható karakterekbe. Az ember esetén a legkönnyebb a besorolás, mert a születéssel függ össze. Konkrétan a születési dátum utolsó számjegye meg is adja a besorolást. 5.000 évvel ezelőtt a négy évszak mintájára négy karakter létezett.

A Fa, mely évszakban a tavasz, napszakban a reggel, a dinamikát a fejlődést jelenti. Mivel itt a jang erők hatnak, ezért ezt el is nevezte kis jangnak. A Fa típusú ember ezeket a jellemzőket hordozza.

A Tűz, mely évszakban a nyár, napszakban a dél, a tomboló erőt jelenti, mely vagy alkot, vagy perzsel. Itt szintén jang erők hatnak, de sokkal erősebben. Ezért el is nevezték nagy jangnak.  A Tűz típusú ember ezeket a jellemzőket hordozza.

A Fém, mely évszakban az ősz, napszakban a délután, már a visszavonulást jelenti, kezdődik a begubózás. Itt már jin erők hatnak, ezért el is nevezték kis jinnek. A Fém típusú ember ezeket a jellemzőket hordozza.

A Víz, mely évszakban a tél, napszakban az este/éjszaka, a teljes bezárkózottságot jelenti, amikor energiák alig keringenek. Ezért ez a nagy jin, egy halott állapot. Az élet lelassul. A Víz típusú ember ezeket a jellemzőket hordozza.

A rendszer igazából kétpólusú. A Tűz és a Víz. A maximális tombolás, és a maximális bezárkózottság. A két pólus között pedig ott a két átmenet a tavasz és az ősz.

Azonban a Sárga császár, akinek a nevéhez köthető a hagyományos kínai orvoslás hivatalos alapjainak elhelyezése, kiegészítette a rendszert. Ugyanis ő az addigi szájhagyomány útján létező gyógyítást hivatalosan dokumentált gyógyítássá tette, úgy érezte, hogy hiányzik valami a rendszerből. Az egyensúlyi állapot. Ezért meghatározta a Föld típust is. Itt nincs sem jin, sem jang, mert ez az egyensúly. Ez lett a nyárutó, mint évszak, a szieszta ideje, mint napszak. Bár olyan évszak nincs, hogy nyárutó, de ez a szeptember és október. Valójában azt figyelték meg, hogy ebben a két hónapban nem hatnak sem a jang, sem a jin erői. Ezért lett ez az egyensúly, a középpont, ami meg amúgy hiányzott a rendszerből.

Az energia áramlásának, magának az élet folyásának van egy iránya. A tavasszal, a fiatal korral, a reggellel kezdődik a ciklus, és a téllel, az éjszakával, a halállal végződik. A szervezetünkön belül is így van ez. Adott elemhez, adott szervek köthetők. Ezek pedig egymást támogatva és egymást szabályozva működnek. Ezért sokszor nem ott van a baj, ahol fáj. Ha az embert vagy magát az életet nem egy egészben nézzük, nem egy jól összetartozó ciklusként, akkor fogalmunk sem lesz az egészről. Lehet egyik napunk jó, a másik rossz, de maga az élet a napok dinamikája, és a végeredmény a fontos, az összhatás. Ezért nem lehet az életet csak részigazságként felfogni. Széles látókör és széles megértés szükséges. Ez igaz mindenre. Életre, egészségre, boldogságra.

.

Karakterek felépítése

Minden ember valamilyen karakterhez tartozik, születésénél fogva. A születési éve utolsó számjegye adja ezt. Nyilván ezt a modern korban aktualizálták, hiszen az ősi időkben más volt az időszámítás.

Minden karakternek vannak jellemzői. Ezekről a továbbiakban részletesen beszélünk. Azonban nincsenek tiszta karakterek. Minden ember színeződik a szomszédos karakterektől. Ez azt jelenti, hogy például aki születésileg Fa, az általában 60%-ban Fa jellemzőkkel bír, 25%-ban Víz (szülő, múlt) jellemzőkkel és 15%-ban Tűz (gyermek, jövő) jellemzőkkel. Nyilván a százalékok változhatnak, de nagy átlagban igaz.

A Fa embert jó állapotában a Fa karakter jó tulajdonságairól ismerni meg, melyhez csatlakozik a Víz karakter jó oldala és a Tűz karakter jó oldala, különböző mértékekben. Rossz állapotában e három karakter rossz tulajdonságaiból válogat. Az enneagramban (lásd Ébredés c. könyv) láttuk, hogy minden karakternek van egy integrálódó (fejlődő) és egy dezintegrálódó állapota. Jó állapotában felveszi egy másik karakter jó tulajdonságait a sajátjai mellé. Rossz állapotában pedig a saját jellemvonásai kiegészülnek egy másik karakter negatív vonásaival. Ehhez hasonlóak a kínai karakterek is. A jelen példánál maradva, a Fa ember dinamikus, akár a tavaszi fa. Hajt, fejlődik, hatalmas erőket tud mozgósítani. Jó állapotában ezeken túl még Tűz is lesz. Fény, hő mások számára, illetve magában hordozza a Víz felfedező, megértő funkcióját is. Rossz állapotában Fa mivoltából fakadóan dühös, Víz mivoltából begubódzó, mély félelmeket megélő, és Tűz mivoltából másokat felperzselő.

A karakterek egymást támogatják az óramutató járásnak megfelelő irányba ,és fékezik egymást az ellenkező irányba. Mindez érdekes lehet házasságban, munkahelyen.

Például jó házasság az, ahol a két fél egymás mellett található. Például Fa és Víz, Fa és Tűz. Ahogy a kínai mondja, a víz táplálja a fát, ugyanakkor a fa felhasználja a fölösleges vizet. Így a Fa és Víz karakterek egyensúlyban vannak. Egymást támogatják és fékezik. Ideális házasság. Fa és Tűz is ideális, hiszen a fa táplálja a tüzet, ugyanakkor a tűz elégeti a fa túlburjánzását.

Család esetén ideális, ha a három karakter (apa, anya, gyerek) egymás után van. Egyik szülő Fa, másik Tűz. Ők ketten jól támogatják egymást. Ha a gyerek Víz, akkor ez egy ideális család, kiegyensúlyozott energetikával. A Víz legjobban a szomszédos Fa karakterhez illeszkedik, ez mély szintű illeszkedés. A FA pedig mély szinten illeszkedik a Tűzhöz (párja) és a gyerekhez, aki Víz. Érdekes helyzet alakul ki. Ugyanis a gyerek a Fán keresztül éri el a Tüzet, az egyik szülőt. Hasonlóan a Tűz elem komolyan, mélyen hatni a gyerekre csak a Fa szülőn keresztül tud. Komoly esetekben mindig a szomszédos karakter tud jól hatni. Ami távolabb van, az már nem annyira hatásos. Egy család életét így felvázolva egyértelműek a kapcsolatok és energiaáramlások. Ha ezt tudatosan alkalmazzuk, akkor harmóniát teremthetünk a családban.

Van még egy szabályozó kör. A Víz szabályozza a Tüzet, a Tűz szabályozza a Fémet, a Fém szabályozza a Fát, a Fa szabályozza a Földet és a Föld szabályozza a Vizet.

5 elem